χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών χορών

Ποιος είναι ο «καλός» χοροδιδάσκαλος Παραδοσιακών χορών;

Ο «καλός» Χοροδιδάσκαλος Παραδοσιακών χορών Ο Χοροδιδάσκαλος είναι μια λέξη σύνθετη. Αποτελείται από τη λέξη χορός και διδάσκαλος. Είναι ο άνθρωπος εκείνος, όπου διδάσκει χορό. Στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπος εκείνος που διδάσκει παραδοσιακό χορό. Ποιος, όμως, μπορεί να χαρακτηρίσει ένα χοροδιδάσκαλο καλό ή μη καλό; Ποιος είναι ο «καλός» χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών χορών; Χαρακτηριστικά του…