Ο Παραδοσιακός χορός στην Τρίτη Ηλικία

Ο Παραδοσιακός χορός στην Τρίτη Ηλικία

Παραδοσιακός χορός και Τρίτη ηλικία Ο Παραδοσιακός χορός είναι ο χορός, όπου αφορά την παράδοση. Αφορά τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού. Γράφτηκε από το λαό για το λαό. Περικλείει μέσα του τον πόνο, τη χαρά, την ξενιτειά, την αγάπη… συναισθήματα που έζησαν και βίωσαν κάποιοι άνθρωποι μιας άλλης εποχής. Τραγούδια και χοροί, όμως,…