Γιατί τα παιδιά λένε ψέματα;

Γιατί τα παιδιά λένε ψέματα;

Παιδί και ψέμα Ως παιδί νοείται το άτομο, το οποίο διανύει την ηλικία μετά τη βρεφική έως και την ενηλικίωσή του. Το ψέμα είναι μια κατάσταση που περιγράφεται και υποστηρίζεται ως αληθινή, ενώ στην πραγματικότητα το ίδιο το άτομο που την εκφράζει γνωρίζει εκ των προτέρων, ότι είναι αναληθή. Το ψέμα έχει άλλη βαρύτητα όταν…