Είμαι παιδί

Η Φωνή ενός παιδιού του σήμερα «Είμαι παιδί!»

Παιδί Το παιδί είναι το άτομο που διανύει την πορεία ανάπτυξής του. Ως πορεία ανάπτυξης του παιδιού ορίζεται η ηλικία ανάμεσα από τη βρεφική έως και την ενηλικίωση. Είναι η ηλικία, όπου το άτομο αναπτύσσεται βιολογικά και συναισθηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε καταστάσεις που βιώνει και ζει. Θα έπρεπε να είναι η πιο ανέμελη και…