πρωτοχορευτής

Πρωτοχορευτής και Πρωτοχορεύτρια

Η διάταξη στον Παραδοσιακό χορό Στον Παραδοσιακό χορό οι χορευτές χορεύουν, συνήθως, σε ημικύκλιο. Συναντάμε τη διάταξη ανοιχτοκάγκελο, διπλοκάγκελο και το ελεύθερο σχήμα. Στο ανοιχτοκάγκελο έχουμε δύο ημικύκλιους παραταγμένους τον ένα δίπλα στον άλλον με τους άνδρες μπροστά και τις γυναίκες να ακολουθούν. Μπορεί να υπάρχει και κύκλος μόνο ανδρικός ή μόνο γυναικείος. Στη διάταξη…