Ο Χοροδιδάσκαλος Παραδοσιακών χορών

Ο Χοροδιδάσκαλος Παραδοσιακών χορών

Παραδοσιακός χορός Παραδοσιακός χορός είναι ο χορός, όπου παραλάβαμε από τις παλαιότερες γενιές. Τον Παραδοσιακό χορό δεν τον έγραψαν οι επιστήμονες, αλλά ο απλός λαός εκφράζοντας μέσα από το χορό και τη μουσική τα συναισθήματά του. Η μητέρα μιλούσε για το παιδί που έχασε, που είναι στην ξενιτειά, για τον άντρα της… Οι άνθρωποι εξέφραζαν…