Γυμναστική και παιδί!

Παιδί ηλικίας 6 και 7 ετών και η ενασχόλησή του με τη γυμναστική Τα παιδιά από μικρή ηλικία οφείλουμε να τα προωθούμε προς τη γυμναστική. Μέσω αυτής τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν τον ψυχικό τους κόσμο. Η Γυμναστική συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του παιδιού, τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνουμε στη μικρή…