Παιδί & δυσκολίες προσαρμογής στη γυμναστική (Ενότητα 2)

Παιδί & δυσκολίες προσαρμογής στη γυμναστική (Ενότητα 2)

Αρνητική στάση του παιδιού ηλικίας 6 έως 9 ετών έναντι της γυμναστικής Στην ενότητα 2 θα αναφερθούμε στα παιδιά ηλικίας έξι (6) έως εννέα (9) ετών. Εάν ένα παιδί δεν έχει προσαρμοστεί στο μάθημα της γυμναστικής από τη μικρή ηλικία των 4 έως 5 ετών, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να τον εντάξουμε όσο πιο ομαλά και…