Παιδί & δυσκολίες προσαρμογής στη γυμναστική (Ενότητα 1)

Παιδί & δυσκολίες προσαρμογής στη γυμναστική (Ενότητα 1)

Αρνητική στάση του παιδιού ηλικίας 4 έως 5 ετών έναντι της γυμναστικής Τι κάνουμε όταν ένα παιδί έχει αρνητική στάση έναντι της γυμναστικής; Λέγοντας παιδί εννοούμε κάποιον άνθρωπο από τη γέννησή του έως και την εφηβεία του. Στην ενότητα 1 θα αναφερθούμε στα παιδιά ηλικίας τεσσάρων (4) έως και πέντε (5) ετών. Τα παιδιά από…