Τα παιδιά πρέπει να παίζουν!

Τα παιδιά πρέπει να παίζουν!

Παιδιά και Παιχνίδι Με τον όρο παιδιά (στην κυριολεξία) εννοούμε τα άτομα από τη γέννησή τους έως και την εφηβεία τους. Είναι οι μικροί φίλοι που δέχονται ερεθίσματα από όλους είτε αυτό είναι το οικογενειακό τους περιβάλλον, το κοινωνικό. Με τον όρο παιχνίδι εννοούμε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει ως στόχο την ψυχαγωγία. Τα παιχνίδια μπορούν να…