Ο Παραδοσιακός Χορός είναι ένα μέσο Κοινωνικοποίησης

Ο Παραδοσιακός Χορός ως μέσο Κοινωνικοποίησης

Η Κοινωνικοποίηση στο σήμερα Στις μέρες μας η καθημερινότητα, οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής, η τεχνολογία πολλές φορές συμβάλλουν στη μοναξιά του ανθρώπου. Το άτομο αποξενώνεται. Δε μπαίνει καν στη διαδικασία να σκεφτεί τι συμβαίνει. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα θεωρεί όλα δεδομένα. Έτσι, φτάνει σε μια στιγμή στη ζωή του που αναρωτιέται…