Τα σχόλια των τρίτων δε σταματάνε ποτέ

Τα σχόλια των τρίτων δε σταματάνε ποτέ

Τα σχόλια και οι τρίτοι Ως σχόλια παραθέτουμε καθετί που λέει κάποιος με τεκμηρίωση ή μη. Συνήθως τα σχόλια που χρησιμοποιεί κάποιος μπορεί να είναι σύντομα, αλλά και επαναλαμβανόμενα. Οι τρίτοι είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν άμεση σχέση με ένα θέμα ή πρόσωπο και παίρνουν θέση γι’ αυτό. Είναι έξω από το πρόβλημα ή…