Τι είναι η παραδοσιακή μουσική και οι παραδοσιακοί χοροί

Γιατί να ξεκινήσει το παιδί τον Παραδοσιακό χορό

Παραδοσιακός χορός και παιδί Ο Παραδοσιακός χορός είναι ο χορός που αναφέρεται στην παράδοση. Στηρίζει τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού. Καλλιεργεί το σώμα και την ψυχή του κάθε ανθρώπου, πόσο μάλιστα ενός παιδιού, όπου αναπτύσσεται. Οι Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί είναι πάρα πολύ. Κάθε όμως παραδοσιακός χορός κρύβει μέσα του τη μοναδικότητα του χθες…