Οι ανησυχίες των εφήβων

Οι ανησυχίες των εφήβων

Έφηβος Ο έφηβος είναι το άτομο εκείνο, το οποίο καλείται να αφήσει πίσω του την παιδική του ηλικία και να προετοιμαστεί για την ενηλικίωσή του. Αυτή η μετάβαση είναι διαφορετική στα κορίτσια από ότι στα αγόρια. Συνήθως, τα κορίτσια ζούνε αυτή την αλλαγή από τα δέκα (10) τους χρόνια έως τα δεκαεπτά (17). Τα αγόρια…