Παραδοσιακές φορεσιές

Οι Παραδοσιακές Φορεσιές

Οι Παραδοσιακές φορεσιές στο χτες Οι Παραδοσιακές φορεσιές ποικίλλουν από τόπο σε τόπο και από χωριό σε χωριό ακόμη και του ίδιου τόπου. Παλαιότερα, η κάθε παραδοσιακή φορεσιά ήταν συνδεδεμένη και με ένα κοινωνικό γεγονός. Υπήρχαν οι «απλές» φορεσιές και οι «καλές». Τις «απλές» τις φορούσαν στην καθημερινότητά τους. Αυτές μπορεί να αποτελούνταν μόνο από…