εκπαιδευτικός

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο Εκπαιδευτικός Ο εκπαιδευτικός είναι ο άνθρωπος εκείνος, όπου διδάσκει στην εκπαίδευση με την ιδιότητα του δασκάλου ή του καθηγητή. Συναναστρέφεται καθημερινά με παιδιά διαφόρων ηλικιών. Έχει το δικό του προσωπικό χαρακτήρα, ο οποίος δημιουργήθηκε από τα δικά του ερεθίσματα οικογενειακά, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά. Σπούδασε στο αντικείμενό του και τώρα καλείται να εκπαιδεύσει, να…