Είμαστε ό,τι σκεπτόμαστε

Είμαστε ό,τι σκεπτόμαστε

Η δύναμη  της σκέψης Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα σκεπτόμενο ον. Διακατέχεται από χιλιάδες σκέψεις καθημερινά. Κάποιες από αυτές βρίσκονται στο υποσυνείδητό του και κάποιες προβάλλουν στην επιφάνεια και τον ταλαιπωρούν. Οι σκέψεις που απασχολούν τον άνθρωπο είναι συνήθως αρνητικές. Αυτές επιτρέπει να εξέχουν στην επιφάνεια. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, όταν το άτομο…