Παιδί – Ελεύθερος χρόνος

Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ελεύθερο χρόνο, πόσο μάλιστα τα παιδιά, που ως παιδιά θέλουν να παίζουν! Σήμερα τα παιδιά όμως έχουν τον ανάλογο ελεύθερο χρόνο; Δυστυχώς, σήμερα ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών έχει μειωθεί σε σύγκριση με παλαιότερα. Οι απαιτήσεις του σχολείου είναι περισσότερες, τα μαθήματα έχουν αλλάξει.…