Η σημασία της διαφορετικότητας των παιδιών

Η σημασία της διαφορετικότητας των παιδιών

Παιδιά και διαφορετικότητα Τα παιδιά από μικρή ηλικία έχουν την τάση να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με οποιονδήποτε συναναστρέφονται. Κι αυτό, διότι είναι αυθόρμητα, πολλές φορές ειλικρινή και δύσκολα προσέχουν τι λένε. Είναι καλό να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει τη σημασία της διαφορετικότητας. Είμαστε όλοι ίδιοι και διαφορετικοί. Ίδιοι γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, αλλά διαφορετικοί,…